กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี