การปฏิบัติหน้าที่ Teacher Assistant (TA) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

TA หรือ Teacher Assistant คือ ผู้ช่วยครูในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนฝึกปฏิบัติความเป็นครูในการทำหน้าที่ของครูในเรื่องต่างๆ   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ TA ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีข้อควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มาทำ TA แขวนป้ายห้อยคอทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more